ร่วมกราบสักการะและขอพรองค์พระพิฆเนศอันศักดิ์สิทธิ์ ในงานเทศกาล “คเณศจตุรถี” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพในศาสนาฮินดู ถือกำเนิดขึ้นโดยพลังอำนาจของพระแม่อุมาเทวี พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากล (Universal God) ที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน ทิเบต มองโกล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เขมร อินโดนีเซีย และในประเทศไทย โดยมีความเชื่อว่า พระพิฆเนศเป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้ขจัดอุปสรรคและปัญหาต่างๆ จนประสพความสำเร็จในทุกสิ่ง อีกทั้งยังเป็นเทพผู้มีความกตัญญูถึงพร้อมด้วยความดีงาม เป็นเทพประจำเรือน ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จึงอาจกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาล ทำให้กลายเป็นประเพณีนิยมเวลาที่ใครจะประกอบพิธีหรือทำกิจกรรมใด รวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เช่น        เปิดกิจการร้านค้า เริ่มการทำงาน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เวลาออกเดินทาง หรือแม้กระทั่งการบรวงสรวงทำพิธีมงคลต่างๆ ฯลฯ มักจะมีการบอกกล่าวบูชาองค์พระพิฆเนศก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จ

งานเทศกาล “คเณศจตุรถี”  นั้นเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติประจำปีของพระพิฆเนศ  โดยในปีนี้วันจตุรถีอยู่ระหว่างเดือนกันยายนตามปฏิทินปีสากล สำหรับพิธีกรรมที่สำคัญ  ผู้เคารพศรัทธาจะร่วมกันในขบวนแห่องค์พระพิฆเนศนำไปลอยน้ำในพระแม่คงคาตามความศรัทธาเชื่อถือแต่โบราณกาล พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะสิ้นสุดในวันที่ 10 นับจากวันเริ่มงานเป็นวันแรก  โดยประกอบด้วยขบวนแห่พร้อมบทสวดของกลุ่มผู้ร่วมพิธีและเสียงเพลง   เพื่อนำองค์พระพิฆเนศลอยในพระแม่คงคา  จนร่าง    องค์พระพิฆเนศที่ปั้นจากดินละลายลงในแม่น้ำ  ซึ่งเชื่อว่าองค์พระพิฆเนศจะเสด็จกลับไปสู่เขาไกรลาศ (Mount Kailasha)  และกลับสู่องค์พระแม่ปารวดี (Parvati) และ องค์พระศิวะ (Shiva) เทศกาลนี้ยังเป็นการรำลึกถึงวันประสูติขององค์พระพิฆเนศ       นับถือกันว่า เป็นการเฉลิมฉลององค์พระพิฆเนศ ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นที่ดี ความเจริญก้าวหน้าและขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งปวง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดบูชาและพิธีลอยเทวรูปลงน้ำนั้น จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ และได้รับสิริมงคลตลอดปี     การเฉลิมฉลองในเทศกาล คเณศจตุรถี จัดขึ้นที่ประเทศเนปาล และประเทศต่างๆ ที่มีชาวฮินดูพำนักอยู่อีกหลายประเทศ ได้แก่  ประเทศทรินิแดด ซูรินาม   ฟิจิ  มอริเชียร  สหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรป

                วัตถุประสงค์ของ เทศกาลคเณศจตุรถี ในปีนี้  คือ การเฉลิมฉลองเทศกาลประจำปีพระพิฆเนศ และส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศอินเดียและประเทศไทย โดยเป้าหมายหลัก เพื่อการสวดมนต์ขอพรให้องค์สมเด็จพระชนนีพันปีหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และมีพระชนม์ยิ่งยืนนานเพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญต่อปวงชนชาวไทยตลอดไป  และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกด้วย รวมทั้งร่วมอธิษฐานขอพรเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งในปีนี้ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาดฯ ร่วมกับพันธมิตรจัดเทศกาลตามสถานที่ต่าง ๆ คู่ขนานกันอีก  7 แห่ง สำหรับองค์พระพิฆเนศที่จะนำไปประดิษฐานในงานเทศกาล เป็นการปั้นด้วยดิน

ธรรมชาติซึ่งไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เชิญช่างผู้เชี่ยวชาญในการปั้นเทวรูปจากประเทศอินเดียเป็นผู้ปั้นตัวองค์พระพิฆเนศนี้โดยเฉพาะ

                เทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 12  กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  7 และวันอาทิตย์ที่  8  กันยายน 2562 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ  ปทุมวัน  (สถานีรถไฟฟ้า BTS )    โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาดและชุมชนชาวอินเดียและชาวไทย   คาดการณ์ว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประมาณ  5,000  คน  ในสถานที่ใจกลางกรุงเทพฯ    นอกจากนี้ภายในงานยังมีความหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ   ได้แก่  พิธีสักการะบูชาพระพิฆเนศวร  ด้วยเครื่องสังเวย  56  อย่าง   การจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย รวมทั้งองค์พระพิฆเนศบูชา   การแข่งขันงานด้านจิตรกรรมด้วยการวาดภาพ พิธีแสดงการโปรยสีวาดภาพ กิจกรรมการกุศล ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และการแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-อินเดีย  พร้อมกันนี้ จะมีซุ้มขายอาหารมังสวิรัติในงานอีกด้วย องค์พระพิฆเนศ  ขนาดใหญ่ 12 ฟุต ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในงาน ทำจากวัสดุดินที่นำมาจากประเทศอินเดีย และจัดสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอินเดีย มีความละเอียดสวยงาม โดยกำหนดพิธีแห่องค์พระพิฆเนศจากลานอเนกประสงค์ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติไปลอยน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานภูมิพล  ถนนพระราม 3  ในวันอาทิตย์ที่ 8  กันยายน 2562 โดยจะเริ่มขบวนแห่ในเวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สมาคมวิศวะฮินดูฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาล  “ คเณศจตุรถี “ เนื่องในช่วงเวลาวันประสูติขององค์พระพิฆเนศ  สำหรับผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมสักการะที่ อุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ 2-14  กันยายน 2562   อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย               กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ชุมชนชาวอินเดียและชาวไทย  โดยมีเยาวชน  เด็ก  และสตรีในประเทศไทย      ตลอดจนชาวต่างชาติที่พักในประเทศไทย เคารพสักการะพระพิฆเนศ และเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดีย

แขกกิตติมศักดิ์ :          นาง สุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

                                     ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา

                                     ดร. อรรชกา  ศรีบุญเรือง  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                     พระมหาราชครู  Bidhisrivisudhigun และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ จาก 

                                     หอการค้าไทย,  สมาคมชาวอินเดียในประเทศไทย  ตลอดจน นักวิชาการจาก       

                                     สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย

พันธมิตรร่วมจัดเทศกาล:  

1. สนามกีฬาแห่งชาติ                                                            (7-8 กันยายน 2562)

2. อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก                                         (2-14 กันยายน 2562)

3. ฮินดู ธรรม สภา – วัด วิษณุ                                               (2-8 กันยายน 2562)

4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปทุมธานี                          (2-8 กันยายน 2562)

5. Shani Dham ปากเกร็ด ใกล้แจ้งวัฒนะ                            (2-8 กันยายน 2562)

6. Telugu Association of Thailand                                      (29 กันยายน 2562)

7. มหาวิทยาลัยรังสิต                                                             (2-6 กันยายน 2562)