อาย กมลเนตร และ เกรท สพล ชวนร่วมงาน Innovation Thailand Expo 2019 โดย NIA

อาย กมลเนตร เรืองศรี และเกรท สพล อัศวมั่นคง นักแสดงชื่อดังต่างค่าย พร้อมใจชวนประชาชนเปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” โดยทั้งคู่ ได้รับเลือกจากสำนักงงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ให้เป็น Brand Ambassador ของงาน ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีใจริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพสังคม ด้วยเล็งเห็นถึงแนวคิด และกิจกรรมต่างๆที่ทั้ง 2 นักแสดงสนใจและเข้าร่วมเสมอมา

          เกรท สพล และ อาย กมลเนตร ร่วมกันเผยว่า งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 เป็นการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่ง “นวัตกรรมเพื่อสังคม” เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง  เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม และ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไป”

          “จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเปิดมุมมองด้าน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใน “ITE 2019” ได้ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.innovationthailand.org/ite2019 หรือ www.facebook.com/NIAThailand” 2 นักแสดงกล่าว