“เนรมิตรหนัง ฟิล์ม” สานฝันน้อง  มอบทุนการศึกษา รร.บ้านห้วยตลุง

“กนกวรรณ วัชระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด” และ “แทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด” ร่วมโครงการ “เนรมิตรหนัง สานฝันน้อง” เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตลุง โดยมี นางพนอรัตน์ ชุนหวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลุง พร้อมด้วย คณะครู-นักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง  จ.กาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

กนกวรรณ วัชระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวังไว้ จะได้มีวิชาความรู้ติดตัว เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ต่อไป

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 156 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 78,000 บาท  และในโอกาสเดียวกันนี้ เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ยังได้มอบ Smart TV, อุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนจำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียน ซึ่งหลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน – ขนม แก่นักเรียนอีกด้วย  

บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด  พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมและโครงการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์และตอบแทนสังคม ดังเช่น โครงการ “ร่วมใจฝ่าวิกฤต เนรมิตรเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมในช่วงยุคโควิด-19 และกิจกรรม เนรมิตรหนัง ฟิล์ม X Earth ปันสุขเด็กน้อยด้อยโอกาส, “Memories of 4Kings ใจให้เพื่อน ทำบุญให้น้อง และ ร่วมไถ่ชีวิตโค 99 ตัว จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น