ดิอาจิโอประกาศเป้าหมาย 10 ปีด้านความยั่งยืน‘SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’

เดินหน้าผลักดันความยั่งยืน พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

  • แผนด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ของดิอาจิโอ ให้ความสำคัญกับ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การส่งเสริมความหลากหลาย และการเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
  • เป้าหมายหลักระดับโลก ได้แก่ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านแบรนด์ต่างๆ ให้เข้าถึงคน 1 พันล้านคน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตให้เหลือศูนย์ เพิ่มจำนวนผู้บริหารที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 45% และลดการใช้น้ำลง 30% ในทุกเครื่องดื่มที่ผลิต
  • สำหรับประเทศไทย ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ จะเดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านโครงการ DRINKiQ ตั้งเป้าให้คนเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ 250,000 ครั้ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของการดื่มแล้วขับผ่านโปรแกรม E-Learning ให้คน 250,000 คน พัฒนาทักษะด้านการบริการผ่านโครงการ Learning for Life ให้บุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง 15,000 คน และยกระดับมาตรฐานสำหรับบาร์เทนเดอร์ในไทยผ่านการอบรม Diageo Bar Academy

ดิอาจิโอ ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียม เจ้าของแบรนด์อย่างจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ และสเมอร์นอฟ ประกาศเป้าหมาย 25 ข้อของแผนงานด้านความยั่งยืนฉบับใหม่ “SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS” หลังฉลองความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558 – 2563 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในบริษัทอุปโภคบริโภคที่มีผลงานเป็นเลิศและได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้บริโภค

มร. อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “หลังจากฉลองความสำเร็จกับเป้าหมาย 5 ปีด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ดิอาจิโอขอเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นด้วยเป้าหมายความยั่งยืนระยะ 10 ปี เพื่อให้อีกทศวรรษต่อจากนี้เป็น ‘ทศวรรษแห่งการลงมือทำ’ ของเรา ต่อจากนี้ไป ดิอาจิโอจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ การเป็นเลิศด้านความหลากหลาย และการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ดิอาจิโอยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ดังนั้น DMHT จึงได้ตั้งเป้าหมายสำหรับประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนงานปี 2030 นี้ เราจะเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จด้านความยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป”

มร.อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมายสำคัญจากแผน SOCIETY2030: SPIRIT OF PROGRESS ได้แก่ การเข้าถึงคน 1 พันล้านคนด้วยการสื่อสารเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่านแบรนด์ต่างๆ และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการดื่มแล้วขับของผู้ขับยานพาหนะจำนวน 5 ล้านคน นอกจากนี้ ดิอาจิโอยังตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ด้านความหลากหลาย ด้วยการมีผู้นำที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติให้ได้ 45% และมีผู้นำเป็นผู้หญิงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 เป้าหมายด้านความหลากหลายยังรวมถึงการจัดการอบรมและพัฒนานาทักษะให้กับคนจำนวน 1.7 ล้านคนเพื่อสร้างอุตสหกรรมการบริการที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ

ส่วนการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ Grain to Glass Sustainability มีเป้าหมายสำคัญ คือ การใช้พลังงานทดแทน 100% เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตโดยตรงให้เป็นศูนย์ ร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางอ้อมให้ได้ 50% ลดปริมาณการใช้น้ำในการผลิตทุกๆ เครื่องดื่มลง 30% ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับน้ำในชุมชนจำนวน 150 โครงงานทั่วโลก สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยจำนวน 150,000 รายด้วยความรู้และเทคนิคในการเพาะปลูกเพื่อปฏิรูปที่ดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของดิอาจิโอต้องสามารถรีไซเคิลได้

สำหรับเป้าหมายของประเทศไทย DMHT ก็มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักใน 3 ด้านเช่นเดียวกัน โดยจะดำเนินการผ่านโครงการที่มีอยู่แล้วเพื่อความต่อเนื่อง ดังนี้

การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ

  • โครงการหลักที่ช่วยในการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบในประเทศไทยคือ โครงการ DRINKiQ หรือการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม E-Learning และควิซออนไลน์ โดยตั้งแต่ปี 2018-2020 มีผู้เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม E-Learning ทั้งหมด 18,240 คน และภายในปี 2030 DMHT ตั้งเป้าหมายให้มีการทำควิซ DRINKiQ ออนไลน์ทั้งหมดจำนวน 250,000 ครั้ง ซึ่งควิซ DRINKiQ ออนไลน์นี้เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
  • มีผู้เข้าไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์ม Don’t Drink Drive E-Learning จำนวน 250,000 คน ภายในปี 2030

การเป็นเลิศด้านความหลากหลาย

  • จัดการอบรมทักษะให้กับคนจำนวน 15,000 คนผ่านโครงการ Learning for Life (โครงการฝึกฝนทักษะสำหรับบุคคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ) ภายในปี 2030 โดยตั้งแต่ปี 2018-2020 มีผู้เข้าอบรมโครงการแล้ว 13,000 คน
  • สนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการของไทยด้วยการจัดอบรมทักษะสำหรับบาร์เทนเดอร์ผ่านการอบรม Diageo Bar Academy

การเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต (Grain to Glass Sustainability)

  • นำเข้าสินค้าของดิอาจิโอที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัสดุรีไซเคิลที่มีความปลอดภัยมาจำหน่ายในประเทศไทย
  • สานต่อโครงการรีไซเคิลขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์หลังการบริโภค โดยการนำขวดไปมอบให้กับบริษัท บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อลดปริมาณขยะและสนับสนุนอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยไปพร้อมๆ กัน

ดิอาจิโอและ DMHT จะมุ่งมั่นดำเนินงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อทำให้เป้าหมายของทศวรรษข้างหน้าประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม และก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคจะสามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริง

รูปภาพเพิ่มเติม

มร.อัลแบร์โต อีเบอัส กรรมการผู้จัดการ
บริษัทดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการ DRINKiQ  
 โครงการ Learning for Lifeโครงการ Learning for Life
โครงการมอบขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์หลังการบริโภคสำหรับเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้โครงการมอบขวดจอห์นนี่ วอล์กเกอร์หลังการบริโภคสำหรับเพาะเนื้อเยื่อกล้วยไม้

เกี่ยวกับดิอาจิโอ  

ดิอาจิโอ เป็นผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและมีชื่อเสียงให้เลือกมากมาย เช่น สก็อตวิสกี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เบียร์กินเนสส์ ว้อดก้าสเมอร์นอฟ ไอริชครีมเบลีย์ ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้ เดอะ ซิงเกิลตัน ออฟ เกลน ออร์ด และ ว้อดก้าเคเทลวัน เป็นต้น   

ดิอาจิโอ เป็นบริษัทระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 180 ประเทศ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหาร บุคลากร แบรนด์ และผลประกอบการของดิอาจิโอ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.diageo.com   

เกี่ยวกับดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่  

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยมและซุปเปอร์ดีลักซ์ ในประเทศไทย   

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มีนโยบายการทำงานร่วมกับภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และชุมชนด้วยความโปร่งใส ยึดถือหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจอีกทั้ง ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มรับผิดชอบได้ที่เว็บไซต์ www.drinkiq.com