88 แคนนาเทค ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การต้อนรับทีมจากรัฐบาลมาเลเซีย ตอกย้ำกลยุทธ์ From Local to Global ภายใต้แนวคิด “เราปลูกสุขภาพ”

บริษัท 88 แคนนาเทค จำกัดผู้นำธุรกิจกัญชง-กัญชาทางด้านการแพทย์และสุขภาพอย่างครบวงจร (ตามที่กฎหมายกำหนด) นำโดย นายพรประสิทธิ์ สีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 88 แคนนาเทค จำกัด พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ YBhg. Datuk Ravi Muthayah, Secretary General Ministry of Plantation Industries and Commodities

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสินค้าของประเทศมาเลเซีย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงสกัดสารจากพืชกัญชาและกัญชง ภายใต้การควบคุมของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ศูนย์นวัตกรรมกัญชาและกัญชงไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเข้าเยี่ยมชมคลินิก CannaHealth คลินิกการแพทย์ที่ใช้กัญชงและกัญชา ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งแรก ที่ครบวงจร เตรียมรองรับตลาด Wellness และกลุ่มลูกค้าคนไทย-ต่างชาติ

โดยประเทศมาเลเซียมีความสนใจศึกษาข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ในการส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ ที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสอบถามถึงความเป็นไปได้ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงระหว่างประเทศร่วมกัน

บริษัท 88 แคนนาเทค จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจกัญชง-กัญชาทางด้านการแพทย์และสุขภาพอย่างครบวงจร (ตามที่กฎหมายกำหนด) จดทะเบียนตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เราปลูกสุขภาพ” ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนก่อเกิดเป็นโมเดลธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ การปลูก-สกัด-แปรรูป (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ)